Таны байршил :Нүүр » Э-анкет » Санхүүгийн төрөл бүрийн маягтууд
  
 
Санхүүгийн төрөл бүрийн маягтууд

Тооцоо акт, эд хөрөнгийн тооллогын бүртгэл, бараа материалын тайлан, эд хөрөнгийн ашиглалтын бүртгэл, бараа материалын дэлгэрэнгүй бүртгэл.  Татах


Борлуулалтын журнал.  Татах


Авлагын дансны дэлгэрэнгүй бүртгэл, ерөнхий журнал, ерөнхий данс, журналын товчоо, худалдан авалтын журнал.  Татах


Нэхэмжлэх, урьдчилгаа, тооцооны үлдэгдлийн баталгаа, жолоочын тооцооны хуудас.   Татах


Орлогын баримт, зарлагын баримт, бэлэн мөнгө олгохыг хүссэн өргөдөл, гүйлгээний тайлан, тооллогын баталгаа.   Татах


Цагийн тооцоо, ажлын даалгавар, ажлын даалгаврын нэгтгэл, цалингийн тооцооны карт, цалингийн урьдчилгаа, цалин олгох хүснэгт.   Татах


Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл, үндсэн хөрөнгө хүлээн авах баримт, үндсэн хөрөнгө ашиглалтаас хасах баримт, үндсэн хөрөнгө хүлээн авах, шилжүүлэх баримт, үндсэн хөрөнгийг дагалдах хуудас.   Татах


Төрийн бус байгууллагад мөрдөх дансны жагсаалт.  Татах


Төрийн бус байгууллагын санхүүгийн тайлан, тодруулгыг бэлтгэх заавар. Татах

Иргэн
Иргэдэд зориулсан төрөл бүрийн электрон маягт, хүснэгтүүд. Татаж авах, хэвлэх, шууд бөглөх боломжтой.
Банк
Банкны төрөл бүрийн электрон маягт, хүснэгтүүд.
Компани, аж ахуйн нэгж
Компани, аж ахуйн нэгжэд зориулсан төрөл бүрийн электрон маягт, хүснэгтүүд. Татаж авах, хэвлэх, шууд бөглөх мөн танилцах боломжтой.
Татварын төрөл бүрийн тайлангууд
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлан, НӨТ-ийн албан татварын сарын тайлан зэрэг нийт 38 татварын тайлангууд.
Санхүүгийн төрөл бүрийн маягтууд
Байгууллагын санхүү, нягтлан бодох бүртгэлд хэрэглэгддэг, Сангийн яамнаас баталсан төрөл бүрийн маягтууд
 
Хэрэглэгчийн нэр
Нууц үг
Remember Me

Бүртгүүлэх
Нууц үгээ мартвал
 

| Эхлэл хуудас болгох | Сурталчилгаа | Холбоо барих | Сайтын бүтэц | Холбоос нэмэх |

Copyright 2008
Powered by : EMPR
Монголын шилдэг ТОП вэб сайтууд.