Таны байршил :Нүүр » Бизнес » Лавлагаа, зөвлөмж » Импортын суудлын автомашины татвар бодох аргачлал
 
Импортын суудлын автомашины татвар бодох аргачлал
Импортын суудлын автомашины татвар бодох аргачлал
Импортын суудлын автомашинд 3 төрлийн албан татвар ногдуулдаг.
    1. Гаалийн албан татвар . Гаалийн үнээс 5 хувь
    2. Онцгой албан татвар
    3.Нэмэгдсэн  өртгийн албан татвар 10 хувь
Жишээ-1: /Онцгой албан татвартай бараа/
Иргэн Д Япон улсаас 2001 онд үйлдвэрлэгдсэн, хөдөлгүүрийн багтаамж нь 2000см3  Mark-II машиныг 2100 ам.доллараар худалдан авсан бөгөөд уг машиныг монголд оруулж ирэх тээврийн зардал болон холбогдох зардалд нийт 1400 ам..доллар төлсөн гэж үзвэл  ямар хэмжээний татвар төлөхийг тооцож үзьеэ.

    ГҮ - гаалийн үнэ
    ГТ - гаалийн татвар
    ОТ - онцгой татвар
    БТ - бусад татвар
    Т3 - НӨАТ-ын хувь
    Т1 – Монгол улсын  хил хүртэлх гарах тээврийн болон бусад зардал

    ГТ=ГҮ*Т1
    ГТ=(2100+1400)*1180*0.05=206500 төгрөг
    Үүнээс, ГҮ=(2100+1400)*1180=4130000 төгрөг
                1US$=1180 төгрөг гэж тооцов
                Т1 / гаалийн татварын хувь/=5%

Уг машин нь 2001 онд үйлдвэрлэгдсэн, хөдөлгүүрийн багтаамж нь 2000см3  тул  2006 оны онцгой албан татварын хуулийн дагуу 2000 ам.долларын онцгой албан татвар төлнө. / доорхи хүснэгтээс онцгой албан татварын хэмжээг харна уу/
    НӨАТ=(ГҮ+ГТ+ОТ+БТ)*Т3
    НӨАТ=((4130000+206500+(2000*1180)) *0.10=669650 төгрөг
    Бүгд татвар=ГТ+ОТ+НӨАТ= 206500+ 2360000+669650= 3236150 төгрөг болж байна
Онцгой албан татварын тухай хуулиас
/2006 оны 6дугаар сарын  26/

д/д

Хөдөлгүүрийн цилиндрийн багтаамж
/ см3/

Ногдуулах онцгой албан татварын хэмжээ /ам. долларт шилжүүлснээр/

үйлдвэрлэгдсэн оноос хойших хугацаа /жилээр/

0-3 жил

4-9 жил

10 ба түүнээс дээш жил

1

1500 ба түүнээс доош

500

1000

2000

2

1501-2500

1500

2000

3000

3

2500-аас дээш

2000

2500

4000

Аж ахуйн нэгж байгууллагыг хэрхэн байгуулах вэ?
Аж ахуйн нэгж байгуулж улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх бичиг баримт, дараалал
Байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс бараа, бүтээгдэхүүн экспортолход бүрдүүлэх бичиг баримт
Уламжлалт эм, биологийн идэвхит хүнсний бүтээгдэхүүн, ургамлын гаралтай түүхий эд, ашигт малтмал, мал амьтаны гаралтай бүтээгдэхүүн, ан
Аудитын компани үүсгэн байгуулахад бүрдүүлэх материал
Аудитын компани үүсгэн байгуулахад тавигдах шаардлага, бүрдүүлэх материал
Тусгай зөвшөөрөл олгох онлайн үйлчилгээ
Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын албаны тусгай зөвшөөрөл олгох онлайн үйлчилгээ
Хэмжих хэрэгсэл
Тусгай зөвшөөрөлд хамрагдах хэмжих хэрэгслүүд,
Байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс бараа, бүтээгдэхүүн импортолход бүрдүүлэх бичиг баримт
Хүний эм, био бэлдмэл, оношлуур, эмнэлгийн болон лабораторийн тоног төхөөрөмж, багж хэрэгсэл, Мал, амьтны эм, био бэлдмэл, оношлуур, лабораторийн багаж, Биологийн идэвхит хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн, Химийн бодис, Ургамал, ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүн, үр тариа, хөрс суулгац
Тэмдэгтийн хураамж хаана төлөх вэ
Дүүргийн татварын албадын данс, утас
БИНХБ-ийг улсын бүртгэлд бүртгэх
Биологийн идэвхит нэмэлт хүнсний бүтээгдэхүүнийг улсын бүртгэлд бүртгэх журам
Онцсайн чанарын ISO 9000 олон улсын стандарт
Амжилтыг юугаар хэмждэг вэ? Бизнес ба худалдан авагчийн аль аль нь сонгодог нэг хэмжүүр нь чанар байдаг.
Шинээр байгуулагдсан хуулийн этгээд татварын албанд бүртгүүлэхийн тулд
Шинээр байгуулагдсан хуулийн этгээдийн татварын албанд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт
Барилгын тусгай зөвшөөрөл олгох шинэчлэгдсэн журам, бүрдүүлэх материал
Барилгын тусгай зөвшөөрөл олгох шинэчлэгдсэн журам, бүрдүүлэх материал
Оёдол, сүлжмэл, ноос ноолуур, гоо сайхны үйлдвэрлэл эрхлэх
Үйлдвэрлэл эрхлэх зөвшөөрөл хэрхэн авах вэ ?
Аж vйлдвэрийн оюуны ємчийг хамгаалах
Хамгаалалт хийлгэхийн тулд дараах материалыг бvрдvvлж, мэдvvлэг гаргана
Шинээр сургууль байгуулахад юу мэдэх шаардлагатай вэ?
Согтууруулах ундааны vйлдвэрлэл эрхлэх тусгай зєвшєєрөл хэрхэн авах, бүрдүүлэх материал
Зуух даралтат сав ашиглах зөвшөөрөл олгох
Зуух, даралтат сав, шугам хоолойг ашиглах зөвшөөрөл, Улсын бүртгэлийн дугаар авахад бүрдүүлэх материал
Барилгын ажил эхлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох
Барилга угсралтын ажил эхлэх зөвшөөрөл олгоход бүрдүүлэх материал
Импортын хүнс, бодис, бараа, бүтээгдэхүүнд эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын дүгнэлт гаргуулах
Оюуны өмчийн үнэлгээ хийлгэхэд ямар материал бүрдүүлэх вэ
Оюуны бүтээлээ үнэлүүлэх
Аж үйлдвэрийн өмчийн бүтээлүүдийг өөрийн болон гадаад орнуудад бүртгүүлэх
ШИНЭ БYТЭЭЛ, АШИГТАЙ ЗАГВАР, БYТЭЭГДЭХYYНИЙ ЗАГВАР, БАРААНЫ ТЭМДЭГ
Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ авах
Хэрэв та зохиогчийн эрхэд хамаарах зохиол бүтээл туурвиж Оюуны өмчийн газраар баталгаажуулах хүсэлтэй байгаа бол
Импортын барааны гаалийн албан татварын хувь, хэмжээ
Импортын барааны гаалийн тарифтай танилцана уу
Xарилцаа холбооны үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
Xарилцаа холбооны үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, бүртгэлийн гэрчилгээ олгох, сунгах, хүчингүй болгох, биелэлтэнд нь хяналт тавих журам
Мэргэжлийн хяналтын стандартууд
Барилга, хүнсний бүтээгдэхүүн, ургамал, эм, тээвэр, нэхмэл...
Худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгчдэд хууль эрх зүйн зөвлөмж
Экспортын бараанд гэрчилгээ олгох
Геологи, уул уурхайн кадастрын газраас үзүүлэх үйлчилгээний хөлс
Ашигт малтмал, газрын тосны хэрэг эрхлэх газрын Геологи, уул уурхайн кадастрын газраас үзүүлэх үйлчилгээний үнэ тариф
Үйлдвэр, худалдааны яамнаас тусгай зөвшөөрөл авах
Үйлдвэр, худалдааны чиглэлээр олгогдож буй тусгай зөвшөөрөл, лицензийг цахим сүлжээгээр олгох системийн хаяг
Ажлын байрны дүгнэлт гаргах
Ажлын байрны дүгнэлт гаргахад бүрдүүлэх материал
Оюуны өмчийн газрын хяналтын хэлтэст өргөдөл гаргах
Таны Оюуны өмчийн эрх зөрчигдсөн тохиолдолд
Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл олгох
Тусгай зөвшөөрөл гэж юу вэ, олгох дараалал
Геологийн мэдээллийн төвийн архивын үйлчилгээний тариф
АМГТХЭГ-ын геологийн мэдээллийн төвийн архивын үйлчилгээний тариф
Нэмэгдсэн өртөгийн албан татвар гэж юу вэ?
Импортын суудлын автомашины татвар бодох аргачлал
Бизнесээ хэрхэн санхүүжүүлэх вэ?
Бизнесээ өргөжүүлэхэд чухал зүйлс
Үйлдвэрлэл үйлчилгээ явуулах
Хүнсний жижиг дунд үйлдвэрүүдэд аттестатчилал
 
Хэрэглэгчийн нэр
Нууц үг
Remember Me

Бүртгүүлэх
Нууц үгээ мартвал
 

| Эхлэл хуудас болгох | Сурталчилгаа | Холбоо барих | Сайтын бүтэц | Холбоос нэмэх |

Copyright 2008
Powered by : EMPR
Монголын шилдэг ТОП вэб сайтууд.